Delecto.hr

1.720 artikala u katalogu

Zaštitna i radna odjeća     Lokacija: Delecto.hr » Proizvodi » Zaštita glave » YARROW ŠUMARSKI SET

Zaštita glave

YARROW ŠUMARSKI SET

Šumarski set koji se sastoji od zaštitne kacige na kojoj se obujam regulira pomoću kotačića u širini od 55 - 62 cm, mrežastog vizira te antifona SNR 26 dB. Zaštitna kaciga zadovoljava standard EN 397, vizir EN 1731 te antifoni EN 352-1

YARROW ŠUMARSKI SET

Kategorija Zaštita glave
Marka Cerva
Kôd (ID) 0601010099999

Standardi

EN 1731
Osobna zaštita očiju -- Mrežasti štitnici za oči i lice (EN 1731:2006)

EN 352-1
Štitnici sluha -- Opći zahtjevi -- 1. dio: Ušne školjke (EN 352-1:2002)

EN 397
Industrijske zaštitne kacige (EN 397:2012+A1:2012)