Delecto.hr

1.710 artikala u katalogu

Zaštitna i radna odjeća     Lokacija: Delecto.hr » Proizvodi » Zaštita dišnih organa » Filteri » FILTERI FM9000-A2B2E2K2P3

Zaštita dišnih organa

FILTERI FM9000-A2B2E2K2P3

Proizvod trenutno nije raspoloživ!

"Spirotek filteri za zaštitu od čestica, plinova i kombinirani filteri imaju ""bajunet"" sustav zamjene i jedinstvenu zaštitu filtera koja ih štiti od prskanja tekućine i iskri. Filteri su postavljeni u položaj koji osigurava ravnotežu maske i ne smeta vidnom polju. Minimalan otpor pri disanju. Lagani i zadovoljavaju standard EN14387:2004. Svi filteri testirani na automatiziranoj proizvodnoj liniji. Spirotek uljučuje: P3 filter filter za zaštitu od čestica, A2 i A2B2E2K2 filtere za zaštitu plinova i kombinirane filtere A2-P3 i A2B2E2K2P3."

Opcije


FILTERI FM9000-A2B2E2K2P3

Kategorija Filteri
Marka Spirotek
Kôd (ID) 0704006099999

Standardi

EN 14387
Zaštitne naprave za disanje -- Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)