Delecto.hr

1.774 artikala u katalogu

Zaštitna i radna odjeća     Lokacija: Delecto.hr » Proizvodi » Zaštita dišnih organa » Filteri » 3M 6099 - Filter A2B2E2K2HgP3 R

Zaštita dišnih organa

3M 6099 - Filter A2B2E2K2HgP3 R

3M™ 6099 isključivo se može koristiti s maskama za cijelo lice. 3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Filter 6099 ima nivo zaštite A2B2E2K2HgP3 R. Zaštita: organske pare vrelišta >65 °C , anorganske pare, kiseli plinovi, amonijak i njegovi derivati, živa, formaldehid do 10 ppm i čestice.

Opcije


3M 6099 - Filter A2B2E2K2HgP3 R

Kategorija Filteri
Marka 3M
Kôd (ID) 3M-6099

Standardi

EN 14387
Zaštitne naprave za disanje -- Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)