Delecto.hr

1.780 artikala u katalogu

Zaštitna i radna odjeća     Lokacija: Delecto.hr » Proizvodi » Zaštita dišnih organa » Filteri » 3M 6098 - Filter AXP3 R

Zaštita dišnih organa

3M 6098 - Filter AXP3 R

3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6098 ima nivo zaštite AXP3 - za uporabu protiv određenih organskih para (točka vrenja >65°C) i čestica.

Opcije


3M 6098 - Filter AXP3 R

Kategorija Filteri
Marka 3M
Kôd (ID) 3M-6098

Standardi

EN 14387
Zaštitne naprave za disanje -- Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)