Delecto.hr

1.709 artikala u katalogu

Zaštitna i radna odjeća     Lokacija: Delecto.hr » Proizvodi » Zaštita dišnih organa » Filteri » 3M 6059 - Filter ABEK1

Zaštita dišnih organa

3M 6059 - Filter ABEK1

3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6059 ima nivo zaštite ABEK1. Zaštita: Organski (točka vrenja >65°C), anorganski i kiseli plinovi, amonijak i derivati amonijaka. Primjena : rukovanje sa tekućim gnojivom i prilikom rukovanja sa razrjeđivačem boje na bazi amonijaka.

Opcije


3M 6059 - Filter ABEK1

Kategorija Filteri
Marka 3M
Kôd (ID) 3M-6059

Standardi

EN 14387
Zaštitne naprave za disanje -- Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)