Delecto.hr

1.720 artikala u katalogu

Zaštitna i radna odjeća     Lokacija: Delecto.hr » Proizvodi » Zaštita dišnih organa » Filteri » 3M 6038 Filter P3

Zaštita dišnih organa

3M 6038 Filter P3

3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri sa slojem aktivnog ugljena s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6038 ima nivo zaštite P3 R. Zaštita od: čvrstih i tekućih čestica / Hidrogen flourid plin do 30 ppm i oslobađanje od zabrinjavajućeg nivoa ozona, organskih para ispod TLV (HF do 10 x TLV) i kiselih plinova ispod OEL. U stabilnom plastičnom kučištu za grube primjene.

3M 6038 Filter P3

Kategorija Filteri
Marka 3M
Kôd (ID) 3M-6038

Standardi

EN 143
Zaštitne naprave za disanje -- Filtri za čestice -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 143:2000/A1:2006)