Delecto.hr

1.720 artikala u katalogu

Zaštitna i radna odjeća     Lokacija: Delecto.hr » Proizvodi » Zaštita dišnih organa » Filteri » 3M 6035 - Filter P3

Zaštita dišnih organa

3M 6035 - Filter P3

3M je razvio široki spektar filtera za korištenje na svojim maskama koje nude efikasnu zaštitu od plinova, para i čestica. Jedinstveni 3M bajunet sistem pričvršćivanja omogućava jednostavno namještanje filtera. Lagani filteri s niskom otpornosti na disanje pružaju izvrsno vidno polje zbog jedinstvenog trapezoidnog oblika. Mogu se koristiti na svim 3M™ maskama opremljenim sa bajonetnim sustavom priključivanja (pune maske i polumaske). Filter 6035 ima nivo zaštite P3 i štiti od čvrstih i tekućih čestica. Uobičajene primjene / Opasnosti: - Za zaštitu od određenih čestica, prašine, magle i dima kao što su brušenje, bušenje, rezanje, bušenje metala, zida, drveta i betona - Izvođenje sanacije olova (olovna prašina), plijesni i za određene azbestne zadatke.

Opcije


3M 6035 - Filter P3

Kategorija Filteri
Marka 3M
Kôd (ID) 3M-6035

Standardi

EN 14387
Zaštitne naprave za disanje -- Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) -- Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)